Dużym zainteresowaniem cieszyło się kolejne spotkanie przyszłych żołnierzy WOT z Dowództwem 7 Brygady Obrony Terytorialnej w Gdańsku.

 

Kolejne zapoznanie kandydatów z jednostką i dowództwem odbyło się w czwartek, 21 czerwca w siedzibie 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej przy ulicy Słowackiego 5 w Gdańsku.

 

Na pytania zainteresowanych służbą w WOT odpowiadał Szef Sekcji Komunikacji Społecznej kmdr ppor. nawig. Dariusz Demski. Wątpliwości zainteresowanych dotyczyły cyklu szkolenia
w WOT i możliwości połączenia służby z dotychczasową pracą zawodową. Duże zainteresowanie wśród przybyłych wzbudził karabinek MSBS Grot. Na pytania dotyczące parametrów technicznych i możliwości bojowych tej broni odpowiadał por. Łukasz Sikorski.

 

- MSBS Grot to całkowicie polska konstrukcja. System umożliwia tworzenie różnych konfiguracji broni w układach kolbowych i bezkolbowych: karabinka podstawowego z granatnikiem, subkarabinka, karabinka o podwyższonej celności, karabinu maszynowego. Modułowa budowa pozwalająca na tworzenie szeregu rozwiązań konstrukcyjnych w oparciu o elementy bazowe tj. zespół lufy, zespół komory zamkowej, zespół suwadła. Karabin charakteryzuje się wysoką ergonomią oraz pełnym dostosowaniem dla użytkowników prawo i leworęcznych. Wszystko to sprawia, że MSBS Grot jest w pełni dopasowany do współczesnego i przyszłego pola walki -  wyjaśniał por. Łukasz Sikorski.

 

Kandydaci na żołnierzy WOT podczas spotkania zostali zaznajomieni ze strukturą organizacyjną 7BOT, poznali warunki rekrutacji, zasady szkolenia oraz pełnienia służby. Mieli również możliwość wypełnienia kwestionariusza kandydata na żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo dobra frekwencja i atmosfera spotkania zaowocowała kolejnymi zgłoszeniami do służby w WOT. Samodzielny referent sekcji personalnej S-1 Piotr Zawiszewski, weteran misji poza granicami kraju, omówił i uszczegółowił przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, którą będzie musiał odbyć każdy przyszły żołnierz obrony terytorialne.

 

Wojska Obrony Terytorialnej w województwie pomorskim

 

Dowódcą 7 Brygady Obrony Terytorialnej na Pomorzu jest kmdr Tomasz Laskowski, do niedawna oficer Wojsk Specjalnych. Dowództwo 7 BOT znajduje się w Gdańsku, natomiast w Malborku, Słupsku i Kościerzynie powstają Bataliony Lekkiej Piechoty. Kadrę dowódczą tworzą doświadczeni oficerowie i podoficerowie, weterani wielu misji poza granicami kraju. Ich wyszkolenie wiedza praktyczna oraz doświadczenie są gwarancją wysokiego poziomu szkolenia w podległych batalionach.       

 

Misja i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Stanowią one uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Twórcy piątego rodzaju sił zbrojnych wyjaśniają, że żołnierze WOT są silnie związani z ludnością i rejonem działań, w którym będą zabezpieczać obywateli oraz infrastrukturę. W czasie wojny będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. Nowy rodzaj sił zbrojnych nie zastępuje służb ratowniczych, ale będzie wspierać i uzupełniać ich działania. Wojska Obrony Terytorialnej są realnym wzmacnianiem systemu bezpieczeństwa państwa i stanowią jeden z głównych priorytetów resortu ON.

 

Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronach:
www.mon.gov.pl   www.terytorialsi.mil.pl

mł. chor. Piotr Klauze

 

wot3
wot4
wot5
wot6
comments