Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje ze środków unijnego Funduszu Spójności projekty mające na celu rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w ośmiu polskich miastach, w tym trzech pomorskich. Umowy podpisano w Warszawie.

Wsparte finansowo zostaną projekty w Górze Kalwarii (woj. mazowieckie), Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), Malborku, Ustce, Kościerzynie (woj. pomorskie), Kolnie (woj. podlaskie) oraz Mińsku Mazowieckim i Węgrowie (woj. mazowieckie). Wszystkie te przedsięwzięcia będą kosztowały łącznie ponad 236 mln zł, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosą ponad 121 mln zł.  

 

Malbork

Prawie 5 mln zł dofinansowanie na projekt pn. „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi” otrzymało z NFOŚiGW tamtejsze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W efekcie na terenie Malborka zbudowane zostaną ponad 3 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Umowę na dofinansowanie podpisali dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska i prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku Krystyna Babirecka. Całkowity koszt projektu to 9,5 mln zł, a unijna dotacja wyniesie 4,98 mln zł.

Planowane unowocześnienie zaplecza wodno-kanalizacyjnego umożliwi skorzystanie z nowej sieci sanitarnej 310 osobom. Ponadto wybudowane zostanie 0,98 km sieci wodociągowej, a przebudowa obejmie jej istniejącą część o długości 1,87 km. Równoległe zmodernizowanie funkcjonującej oczyszczalni ścieków pozwoli zachować bezpieczeństwo sanitarne w całym regionie. Inwestycja zostanie ukończona pod koniec 2019 r., a efekt ekologiczny będzie osiągnięty do 31 grudnia 2020 r.

– Po zakończeniu tego projektu zostaną nam już tylko dwie ulice do pełnego skanalizowania Malborka oraz objęcia siecią wodną całego miasta. Podjęte prace pomogą także ochronić pod kątem sanitarno-ściekowym unikatowy zabytek: zamek krzyżacki w Malborku – podkreślił burmistrz Malborka Marek Charzewski, który uczestniczył w uroczystości podpisania umowy.

 
Ustka

Ponad 22,5 mln złotych unijnej dotacji z NFOŚiGW otrzyma Ustka na poprawienie efektywności gospodarki ściekowej na swoim terenie. Beneficjentem jest przedsiębiorstwo Wodociągi Ustka Sp. z.o.o., które przeprowadzi wszystkie prace zaakceptowane przez NFOŚiGW w biznesplanie projektu. Całkowity koszt planowanych prac wyniesie 43, 7 mln zł, a dotacja to dokładnie 22, 7 mln zł.

Dzięki inwestycji na terenie miejscowej oczyszczani ścieków nastąpi modernizacja przeróbki osadów ściekowych i instalacji do wytwarzania z nich biogazu. Poprawi się także przepustowość i jakość przetworzonych ścieków. Ilość suchej masy osadów ściekowych poddawanych przetwarzaniu wyniesie 0,65 tys. ton na rok. Prace modernizacyjne zostaną zakończone pod koniec lipca 2022 r., a efekt ekologiczny ma być uzyskany w lipcu 2023 r.

Prezes zarządu spółki Wodociągi Ustka, Krzysztof Czajkowski, tak skomentował otrzymanie dotacji: – Dla nas bardzo istotne jest zmodernizowanie największych obiektów zaplecza utylizacji ścieków, czyli oczyszczalni i przepompowni. Bez tego mielibyśmy duże problemy eksploatacyjne. Potrzebujemy większej wydajności w obiekcie, ponieważ zwiększają się nam przepływy na terenie Ustki i niektórych terenach w gminie. Wpływ ma na to turystyka, trochę przemysł, a także rosnąca liczba mieszkańców. Obecnie jesteśmy już na granicy możliwości odbierania ścieków. Ponadto przepompownia jest już wiekowa, a dotychczasowa technika bardzo wyeksploatowana. Brak modernizacji mógłby z czasem spowodować nawet katastrofę ekologiczną.

 

Kościerzyna

Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości ponad 9 mln zł będzie możliwe przeprowadzenie przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 18,2 mln zł, a dotacja stanowi 9,2 mln zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona do końca 2021 r. W oczyszczalni ścieków nastąpi modernizacja pozwalająca na lepszą przeróbkę i wykorzystanie osadów ściekowych. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest oczekiwane do końca grudnia 2022 r.

Umowę na dofinansowanie podpisano 16 maja w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przez dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską i prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie Roberta Fenniga.

(r)

comments