Groby bliskich to szczególne miejsca. Niestety, nie dla wszystkich i nie do końca. Część z osób, która odnawia nagrobki, te stare, zamiast godnie utylizować, po prostu wyrzuca do lasu…

Spacerując po lasach wokół sopockiej nekropolii nierzadko można było się natknąć na wyrzucone poza mur betonowe płyty. Część z nich - ku oburzeniu niektórych mieszkańców - była dawnymi nagrobkami, wyrzuconymi przy renowacji grobów.

Sprawą zainteresował się sopocki radny Piotr Bagiński, który z ta sprawą udał się do prezydenta miasta.

- Straż Miejska podjęła działania mające na celu uprzątnięcie terenu przylegającego do cmentarza katolickiego - poinformowała Joanna Cichocka - Gula, zastępca prezydenta Sopotu. - Zobowiązano zarządcę tego rejonu do usunięcia starych nagrobków.

Włodarz Sopotu dodał, że podjęte kontrole stanu okolic nekropolii potwierdziły, że uprzątnięto teren ze starych nagrobków i odpadów.

Czy jednak ten kontrowersyjny proceder nie będzie kontynuowany, zwłaszcza, że rozpoczął się okres sprzyjający renowacjom grobów?

- Teren przyległy do cmentarza objęty został szczególnym nadzorem przez rewirowego straży miejskiej - zapewniła wiceprezydent.

(raz) Fot. Łukasz Razowski

comments