Samorząd województwa dofinansuje modernizację budynków usług społecznych. Inwestycje będą między innymi w miejscowościach powiatu kartuskiego, bytowskiego i tczewskiego, a także w Starogardzie Gdańskim i Sopocie.

Marszałek Mieczysław Struk podpisał wczoraj (24 kwietnia) z beneficjentami umowy na dofinansowanie projektów modernizacji budynków, gdzie świadczone są usługi społeczne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podpisanych zostało 11 umów. – Cieszę się, że możemy podpisać umowy z tak duża liczbą partnerów – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Beneficjenci to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale też organizacje pożytku publicznego i jednostki kulturalne, medyczne i religijne. – To bardzo dobrze pokazuje, jak pomoc osobom potrzebującym jednoczy nas wszystkich – dodał.

 
Co zyskają potrzebujący?

Zakres prac jest bardzo zróżnicowany. Obejmuje zarówno prace budowlane oraz modernizacyjne. W ośrodku kultury w Chmielnie i w Pomorskim Centrum Reumatologicznym w Sopocie zamontowane zostaną windy, które umożliwią niepełnosprawnym dostęp do usług kulturalnych i medycznych. Remontu doczekają się również pomieszczenia oraz elewacja środowiskowego domu samopomocy w Starogardzie Gdańskim. Nowe pracownie terapeutyczne uzyskają domy pomocy społecznej w Pelplinie i Skarszewach. W Czarnem na tarasie budynku mieszkalnego powstanie świetlica terapeutyczna. Wyremontowane zostaną również pomieszczenia Centrum Aktywizacji Zawodowej dla osób z autyzmem w Gdańsku.

 

Ile pieniędzy dla potrzebujących

Łączna wartość podpisanych umów to 3 481 269 zł. Największą pomoc uzyska powiat kartuski, gdzie budowany będzie środowiskowy dom samopomocy w Kobysewie. Na ten cel wydanych będzie około 1,4 mln zł. Milion złotych otrzymają siostry Pallotynki z Gdańska na dostosowanie budynku zgromadzenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Z kolei 200 tys. zł. ułatwi niepełnosprawnym wizytę na zamku w Bytowie. – Chciałbym, aby to dofinansowanie było pewnym podziękowaniem za waszą niełatwą i często bardzo trudną prace – dziękował zebranym gościom marszałek Struk. Część prac budowlanych już się rozpoczęła.

(r)

comments