Rusza dziewiąta edycja konkursu na "Najładniejszą elewację roku". Konkurs jest adresowany do wspólnot mieszkaniowych, których budynki zostały wybudowane przed rokiem 1990 oraz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 przeprowadziły remont lub modernizację elewacji (przynajmniej frontowej). Do 13 kwietnia można zgłaszać kandydatury do tytułu i nagród pieniężnych.

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszeń w oparciu o kryteria wyglądu budynku, biorąc pod uwagę: oryginalność projektu, atrakcyjność formy i kolorystyki, estetykę wykonania, wpisywanie się w otoczenie i kontekst przestrzenny.

- Zachęcam wspólnoty do zgłaszania się do udziału w konkursie. Dzięki takim inicjatywom Gdańsk pięknieje i na wartości zyskują nie tylko nieruchomości, ale także estetyka całego miasta - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska i jednocześnie przewodniczący komisji. - Celem  inicjatywy jest również aktywizacja członków wspólnot mieszkaniowych do podejmowania działań oraz budowania współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek Gdańska. Jest to też element promowania dobrych praktyk wspólnot mieszkaniowych.

Tegoroczna pula nagród do podziału wynosi 50 000 zł. Począwszy od 2009 roku w konkursie wystartowało 328 wspólnot mieszkaniowych. Uhonorowano dotąd 22 z nich. Laureaci poprzednich edycji otrzymane środki przeznaczali m.in. na modernizację wentylacji, remonty klatek schodowych, uporządkowanie i utwardzenie terenu wokół budynku albo spłatę zobowiązań zaciągniętych na wcześniejsze remonty.

Co ważne, do konkursu mogą być zgłaszane tylko te budynki, których elewacje zostały wykonane wyłącznie ze środków własnych Wspólnot Mieszkaniowych, w tym kredytów oraz te usytuowane zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Od 2009 roku wykonano ponad 1000 remontów elewacji, w tym termomodernizacji, w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy. Ten konkurs jest kolejną formą motywacji, abyśmy wspólnie dbali o jak najpiękniejsze oblicze Gdańska. Każdy z nas, także każda wspólnota, może się do tego przyczynić - zachęca Sławomir Kiszkurno, dyrektor wydziału gospodarki komunalnej, który przeprowadza konkurs.

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać, w terminie od 1 lutego do 13 kwietnia 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pt. "NAJŁADNIEJSZA ELEWACJA ROKU 2017”. 

Wszelkich szczegółowych informacji związanych z konkursem zgłoszeń, udzielają pracownicy Referatu Rozwoju Lokalnego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

(r)

comments