Profesorowie Cezary Obracht-Prondzyński i Michał Woźniak zostali laureatami tegorocznych heweliuszy, Nagrody Naukowej Miasta Gdańska. Tym samym dołączyli do grona 45 wybitnych badaczy dotychczas wyróżnionych tą nagrodą.

Trzydzieste heweliusze zostały przyznane profesorom Cezaremu Obracht-Prondzyńskiemu i Michałowi Woźniakowi: – Wdzięczni jesteśmy wam za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz uczestnictwo w szerokim spektrum życia miasta i regionu. Od wieków patronowanie naukowcom i artystom znajduje się w kodzie naszego Miasta. Dumni jesteśmy, że w świecie pomieszanych pojęć, dezawuowania osiągnięć i wiedzy naukowej, deptania autorytetów, możemy liczyć na wasz rozsądny głos. Tak dynamiczny rozwój Pomorza możliwy jest, dzięki ogromnemu naukowemu zaangażowaniu środowisk naszych uczelni – mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. Wyraził również radość, że z okazji jubileuszu zebrano w specjalnym tomie sylwetki wszystkich nagrodzonych oraz laudacje, wygłoszone na cześć laureatów.

Pomorze i biochemia

Cezary Obracht-Prondzyński otrzymał wyróżnienie w kategorii nauk humanistycznych i społecznych. To profesor zwyczajny, doktor habilitowany, socjolog, antropolog i historyk. Swoim głównym obszarem badawczym uczynił Pomorze, a zwłaszcza Kaszuby. W jego dorobku znajduje się ponad 30 książek. Opublikował setki artykułów, w tym artykułów naukowych i popularnonaukowych, podejmujących tematykę m.in. relacji między mniejszościami etnicznymi, polityką regionalną a tożsamością Kaszubów. W latach 1995–2000 był redaktorem naczelnym „Pomeranii” – miesięcznika podejmującego tematy pomorsko-kaszubskie. Jest to również prezes Instytutu Kaszubskiego, sekretarz Komisji Kaszubskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Cezary Obracht-Prondzyński związany jest z Uniwersytetem Gdańskim. Laudację na cześć nagrodzonego przygotował profesor Jerzy Limon.

Michał Woźniak otrzymał nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Jest to znany biochemik, badacz m.in. mechanizmów patogenezy, stresu oksydacyjnego i reakcji wolnych rodników. Obecnie zajmuje się zagadnieniem inhibicji białkowych jako strategii przeciwko chorobom zakaźnym i bioterroryzmowi. Wcześniej prowadził badania związane z rakiem, w tym autoeliminacją komórek mięsaka kościopochodnego czy działaniem witaminy D3 hamującym wzrost komórek nowotworowych skóry. Michał Woźniak jest od wielu lat związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Okolicznościową laudację wygłosił profesor Jerzy Błażejowski.

Laureaci otrzymali dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody pieniężne w wysokości 16 tys. złotych brutto.

Tylko raz w życiu

Tradycyjnie Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza wręczane są w dzień urodzin patrona wyróżnienia – znakomitego gdańszczanina, rajcy i astronoma. W tym roku przypada 407. rocznica urodzin Heweliusza. Nagrodę jego imienia przyznano po raz trzydziesty. Wyróżnienie to ustanowiono w roku 1987. Przez kilkanaście lat nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, ale od 2001 roku przyznaje się ją także w dziedzinie nauk humanistycznych (od 2013 humanistycznych i społecznych). Zgodnie ze zwyczajem heweliusza dana osoba może otrzymać tylko raz.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje kapituła, w skład której wchodzą: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele uczelni niepublicznych w Gdańsku, dotychczasowi laureaci i przedstawiciele prezydenta Miasta Gdańska.

(r) Źródło: UM Gdańsk/gdansk.pl Fot. D. Paszliński

comments