Miasto Gdańsk przejęło w administrowanie nabrzeże na odcinku od ujścia Raduni do Polskiego Haka, czyli na tzw. odcinku od I do VII. Wczoraj (11 grudnia) podpisano umowę między Gdańskiem a Urzędem Morskim w Gdyni. To dobra wiadomość dla żeglarzy, którzy będą mogli w tym miejscu oczekiwać na otwarcie kładki nad Motławą.

Jest to nabrzeże nieuzbrojone, odtworzone w ramach programu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku. Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie” z dofinansowaniem unijnym. Będzie ono wykorzystywane przede wszystkim jako miejsce tymczasowego postoju jednostek oczekujących na otwarcie kładki nad Motławą.

Każdy taki postój musi być zgłaszany w Kapitanacie Portu. Miasto Gdańsk (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni) będzie odpowiadało za bieżące utrzymanie infrastruktury w czystości. W ramach zawartej umowy niektóre fragmenty nabrzeża będą nadal wykorzystywane przez Urząd Morski.

Umowę zawarto do 31 grudnia 2020 roku, czyli do końca realizacji projektu unijnego. Obecnie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest na etapie przygotowania  dokumentacji projektowej uzbrojenia infrastruktury hydrotechnicznej. Dodatkowe porozumienie zostało zawarte w sprawie bieżącego utrzymania infrastruktury nabrzeży na Ołowiance, w rejonie ul. Wiosny Ludów, osiedla Brabank, Siennej Grobli, na odcinku od mostu Siennickiego do ul. Krynickiej oraz wzdłuż Długiego Pobrzeża.

Administracją nabrzeża będzie się zajmował Gdański Ośrodek Sportu.

(r) Fot. Dominik Paszliński /www.gdansk.pl

comments