Po raz kolejny ruszyła akcja poszukiwania osób chętnych do pełnienia funkcji rodziców zastępczych w Sopocie. Mimo zaangażowania mieszkańców, potrzeba pomocy młodym mieszkańcom miasta jest duża.

Sporo mieszkańców Sopotu angażuje się w pomoc dzieciom, którym zabrakło naturalnej rodziny, ale nawet to zaangażowanie nie wypełnia zapotrzebowania. Dlatego po raz kolejny miejscowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i władze kurortu organizują akcję „Spróbuj, może Ty też jesteś komuś potrzebny”.

Jak podaje sopocki magistrat, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od 2003 r. organizuje kampanię społeczną „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”. Poszukuje osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci, którymi rodzice biologiczni z różnych powodów nie mogą lub nie potrafią się zaopiekować.

- Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy w Sopocie znajduje się 63 dzieci, które przebywają w 34 rodzinach zastępczych, w tym 11 zawodowych, na podstawie umowy zawartej z sopockim MOPS – mówi w rozmowie z portalem nowepomorze.pl Agnieszka Niedałtowska, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie. - W związku z tym, że pomocy w formie zabezpieczenia w pieczy rodzinnej wymagają coraz częściej dzieci starsze, powyżej 10 roku życia, potrzebne są rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne. Poza tym dzieci umieszczane są na długi okres pobytu, często do ukończenia 18 roku życia lub nauki tj. do 25 roku życia i w związku z tym rodziny te nie mogą przyjąć kolejnych dzieci. Szukając rodziny zastępczej dla danego dziecka staramy się dobierać rodzinę do wieku dziecka i jego potrzeb. Mając na uwadze wszystkie te okoliczności, chcielibyśmy pozyskać 3-4 nowe rodziny zastępcze zawodowe. Mile widziane są również osoby, które mogłyby stworzyć rodzinny dom dziecka, aby - jeśli będzie taka potrzeba - przyjąć pod swoją opiekę np. dwa rodzeństwa – wyjaśnia.

Rodziną zastępczą mogą zostać małżeństwa lub osoby samotne, które powinny spełniać określone warunki, m.in. mieć stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, dawać rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej, posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania oraz uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej. Należy również przedstawić zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem.

- Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki oraz możliwości rozwoju – zaznacza Niedałtowska. -  Dlatego kandydaci na rodziców zastępczych przechodzą testy psychologiczne, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy oraz specjalistyczne szkolenie. Każda rodzina zastępcza znajduje się pod nadzorem i opieką koordynatora pieczy zastępczej, który służy rodzinie wsparciem i jeśli jest taka potrzeba organizuje specjalistyczną pomoc, np. psychologa.

Sopoccy urzędnicy przypominają, że rodziny zastępcze mogą liczyć również na wiele form pomocy ze strony sopockiego MOPS-u. Wsparcia udzielają m.in. specjaliści ds. rodziny, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy i prawnicy. Rodzice zastępczy ponadto mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia a także otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS-em.

– Nasze życie wywróciło się do góry nogami, ale jesteśmy z niego zadowoleni i nie wyobrażamy sobie innego  – zapewniają rodzice zastępczy. Jeśli macie w sobie dużo ciepła i miłości – podzielcie się swoim domem i czasem z dziećmi, które tego potrzebują. Podarujcie dziecku serce – zostańcie rodziną zastępczą – zachęca pani Beata, która wraz ze swoim mężem od 11 lat sprawuje funkcję rodzica zastępczego.

(raz)

comments