25 głosów za, 9 wstrzymujących to wynik głosowania Sejmiku Województwa Pomorskiego za kandydaturą Mieczysława Struka na stanowisko marszałka województwa.

 Radni wojewódzcy wybierali także pozostałych członków zarządu. Na wicemarszałków wyłoniono Wiesława Byczkowskiego z PO (w poprzedniej kadencji także pełnił funkcję wicemarszałka) i Krzysztofa Trawickiego z PSL. Członkami zarządu zostali Hanna Zych-Cisoń (w minionej kadencji była wicemarszałkiem) i Ryszard Świlski (oboje z PO).
Dzień wcześniej, na sesji inaugurującej kolejną kadencję Sejmiku, wybrano prezydium. Przewodniczącym Sejmiku ponownie został Jan Kleinszmidt z PO, wiceprzewodniczącymi Waldemar Bonkowski z PiS (18 głosów "za"), Józef Sarnowski z PSL (32 głosy "za") oraz Grzegorz Grzelak z PO (33 głosy "za").

(ak, mpis)

Na zdjęciu powyżej prezydium Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od lewej: Grzegorz Grzelak, Jan Kleinszmidt (przewodniczący), Józef Sarnowski i Waldemar Bonkowski. Fot. Adam Kiedrowski


Mieczysław Struk urodził się 1 stycznia 1961 roku w Jastarni na Półwyspie Helskim. Jest absolwentem puckiego Liceum Ogólnokształcącego. Edukację kontynuował na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3 –letnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.
Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarni, a od ponad 16 lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W czasie sprawowania funkcji burmistrza wspierał wiele ekologicznych rozwiązań na obszarze Zatoki Gdańskiej, m.in. kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projektu budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych w Rejonie Umocnionym Hel dla turystów. W latach 2002-2005 był Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie, którego jestem współtwórcą. W latach 1998-2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002-2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej w Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Od 2005 r. zasiada w Zarządzie Województwa Pomorskiego, a nieprzerwanie od 22 lutego 2010 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Pomorskiego. Za dotychczasową działalność został wyróżniony nagrodą im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowym Oscarem.
Jest Kaszubą. W czasie wizyty na Pomorzu papieża Jana Pawła II był organizatorem pielgrzymki morskiej społeczności rybackich gmin Zatoki Puckiej, na spotkanie z Ojcem Świętym w Sopocie. Żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Posiada uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego. (mpis)

Jan Kleinszmidt, urodził się 3 stycznia 1965 r. Ukończył studia w zakresie zarządzania i marketingu. W latach 1998-2006 był radnym Bytowa. Prywatny przedsiębiorca. Prowadzi firmę produkującą materiały budowlane.  W III kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku, zaś w minionej kadencji, w latach 2010-2014, przewodniczącego. (mpis)


  • wyborzarzadu1

    Mieczysław Struk podczas tajnego głosowania.

  • wyborzarzadu2
  • wyborzarzadu3
  • wyborzarzadu4
  • wyborzarzadu5
comments