WYDARZENIA

Aleksandra Drzastwa, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Słupsku będąc świadkiem wypadku zatrzymała swój samochód i udzieliła poszkodowanym pomocy przedmedycznej.

Czy trolejbusy mogą poruszać się bez prądu z trakcji? Tak, i to nawet 20 km. Gdynia zakupiła dwa takie nowoczesne pojazdy.

Gmina Nowy Staw, powiat malborski. „Koszyk Miejski/Wiejski” to projekt nowostawianki, Pauliny Skrodzkiej, który zaangażował społeczność trzech żuławskich miejscowości. 

Piątek był ostatnim dniem trwającej od 19 marca operacji neutralizacji niewybuchów z czasów II wojny światowej zalegających na dnie gdyńskiego portu i Zatoki Gdańskiej

Żeby gmina mogła pobierać opłaty za parkowanie konieczne jest nie tylko wyznaczenie stref płatnego parkowania, ale oznaczenie miejsca parkowania znakami poziomymi.

Na Pomorzu swoją siedzibę będzie miała Polska Agencja Kosmiczna. Co to oznacza dla regionu?