WYDARZENIA

Pomorze. Ponad jeden miliard i 56 milionów złotych samorząd województwa pomorskiego przeznaczył w przyszłorocznym budżecie na wydatki.

Pomorze. Kajakarze i miłośnicy sportów wodnych już od przyszłego roku będą mogli korzystać z nowych stanic wodnych, miejsc odpoczynku i odnowionych szlaków żeglugi.

Pomorze. Samorządowcy podpisali list intencyjny w sprawie powstania połączeń kolejowych do południowych dzielnic Gdańska i gmin sąsiadujących.

Pomorze. Podczas XV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, ślubowanie złożyli Sylwia Leyk z klubu radnych PiS oraz Rafał Neumann z klubu radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja.

Powiat malborski. Dzięki unijnym środkom ponad 300 osób ma szansę na wyjście z trudnej sytuacji związanej z brakiem pracy.

Pomorze. Podczas XV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na 2020 roku.