WYDARZENIA

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego wystawił w Kościerzynie przyczepę z wielkim billboardem wyborczym przy samym kościele.

Aleksandra Drzastwa, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Słupsku będąc świadkiem wypadku zatrzymała swój samochód i udzieliła poszkodowanym pomocy przedmedycznej.

Czy trolejbusy mogą poruszać się bez prądu z trakcji? Tak, i to nawet 20 km. Gdynia zakupiła dwa takie nowoczesne pojazdy.

Gmina Nowy Staw, powiat malborski. „Koszyk Miejski/Wiejski” to projekt nowostawianki, Pauliny Skrodzkiej, który zaangażował społeczność trzech żuławskich miejscowości. 

Piątek był ostatnim dniem trwającej od 19 marca operacji neutralizacji niewybuchów z czasów II wojny światowej zalegających na dnie gdyńskiego portu i Zatoki Gdańskiej

Żeby gmina mogła pobierać opłaty za parkowanie konieczne jest nie tylko wyznaczenie stref płatnego parkowania, ale oznaczenie miejsca parkowania znakami poziomymi.