WYDARZENIA

Wycieczkowiec "Astoria" zainaugurował sezon zawinięć statków pasażerskich w Porcie Gdańsk.

Kościerzyna. Otwarto wystawę poświęconą prymasowi seniorowi arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu.

Gdańsk. III edycja ekologicznej akcji odbędzie się w najbliższą sobotę 21 kwietnia.

Sopot. Mieszkańcy części kurortu są zaniepokojeni działalnością gdyńskiej strzelnicy.

PKP Szybka Kolej Miejska uzyska ponad 160 milionów złotych z funduszy unijnych. Pieniądze pozwolą na zakup 10 pociągów.

Sopocianie cieszą się z nowych nasadzeń, ale i nie brakuje wątpliwości.