Ponad 196 tys. ton redukcji CO2 dzięki zrównoważonemu modelowi produkcji i funkcjonowaniu biogazowni. Takie wyniki są realne do osiągnięcia w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Unikalny na skalę krajową certyfikat niezależnej organizacji TÜV dla Grupy Goodvalley wyznacza kierunek, w którym przy odpowiednim wsparciu sektorowym, mogą podążać nie tylko producenci z regionu, ale również z całej Polski.

Zdaniem uczestników ostatniej debaty o rozwoju branży mięsnej w Polsce, zrównoważona produkcja jest przyszłością polskiej gospodarki. Okazją do dyskusji było przyznanie certyfikatu „zerowy ślad węglowy” (ang. „Corporate Carbon Footprint & Carbon Neutral Company”) Grupie Goodvalley. Polska siedziba firmy mieści się w Przechlewie, w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim.

Globalne korzyści

- Zainicjowaliśmy dyskusję na temat przyszłości zrównoważonej produkcji, gdyż jest to nie tylko element strategii naszej firmy, ale przede wszystkim realna korzyść dla środowiska i konsumentów – mówił Tom Axelgaard z Grupy Goodvalley. Uroczyście odebrał on certyfikat TÜV w Warszawie. - Osiągnięcie zerowego śladu węglowego było możliwe m.in. dzięki naszym 9 biogazowniom, spośród których 8 działa w Polsce, w województwie zachodniopomorskim i pomorskim. Energia elektryczna uzyskana z tych źródeł zasila nie tylko firmowe budynki, ale jest przesyłana do sieci energetycznej, a tym samym okolicznych instytucji oraz tysięcy gospodarstw domowych – dodał Tom Axelgaard.

By spełnić wymagania neutralności emisyjnej, Grupa Goodvalley przez 365 dni w roku (od 2013 roku) kontynuowała strategię zrównoważonej produkcji. Na bieżąco monitorowała m.in. emisję gazów cieplarnianych. Organizacja certyfikująca oceniała 3 zakresy działalności produkcji mięsnej. Dwa spośród nich były obszarami kontrolowanymi przez Grupę (wśród nich pojawiły się takie elementy jak energia elektryczna, logistyka, opakowania). Trzecią (dodatkową) składową było zbadanie efektów ubocznych będących poza kontrolą Goodvalley  (np. transport zakupionych paliw).

Głos dla rozwoju

W dyskusji uczestniczyli m.in. eksperci z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy –  prof. dr hab. inż. Marek Adamski i dr inż. Mirosław Banaszak. To kolejna wspólna inicjatywa Goodvalley i jednej z uczelni wyższych.

- Trend standaryzacji jakościowej potwierdzanej niezależnymi certyfikatami stawia przed producentami mięsa i jego przetworów wiele wyzwań. W szerokim ujęciu stosowanych do tej pory działań, włączenie założeń ograniczających emisję gazów cieplarnianych, stanowi krok w przyszłość polskiej gospodarki – podkreślił dr inż. Mirosław Banaszak.

W spotkaniu wzięli także udział reprezentanci: Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Związku Polskie Mięso, Niras (firmy certyfikującej TÜV), Ligi Ochrony Przyrody ze Szczecina i Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

- Współpraca z placówkami edukacyjnymi oraz samorządami jest dla nas bardzo ważna. Dialog między sektorem publicznym a prywatnym stanowi klucz do rozwoju gospodarstw i firm z naszego regionu. Przy odpowiedniej przejrzystości produkcji i stabilnej polityce wsparcia sektorowego dla odnawialnych źródeł energii, mogą one zyskać przewagę konkurencyjną – podkreślił Grzegorz Brodziak, dyrektor zarządzający Goodvalley Polska.

Grupa Goodvalley nie wyklucza, że będzie kontynuować debaty na ten temat i zachęcać do udziału w nich jak największą liczbę podmiotów z sektora publicznego i prywatnego.

(bgk)Goodvalley to firma, która realizując statutową działalność, pamięta jednocześnie, że należy dbać o dobrostan zwierząt i środowisko naturalne. Z roku na rok podejmuje coraz większą liczbę działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Aktywnie monitoruje emitowany poziom hałasu, odpadów, gazów oraz pyłów. Realizuje także program badania wód gruntowych na terenie gospodarstw oraz cieków wodnych w miejscach prowadzenia działalności. W ostatnim czasie Goodvalley dzięki produkcji odnawialnej energii w biogazowniach zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 196 tys. ton rocznie i nieustannie pracuje nad zwiększeniem produkcji zielonej energii. Ma własne uprawy roślin, na terenie Polski 8 biogazowni (zgodnie  z najnowszymi danymi KOWR to największa liczba tego typu instalacji prowadzonych przez jednego operatora w naszym kraju) i 1 biogazownię na Ukrainie. Dzięki takim działaniom produkcja firmy pozostawia minimalny ślad ekologiczny. Utrzymanie neutralności produkcji pod kątem emisji dwutlenku węgla potwierdza certyfikat niemieckiej organizacji TÜV.  Pracownicy Goodvalley wierzą, że w ten sposób nie tylko działają na rzecz środowiska, ale też motywują inne osoby i firmy do społecznej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Placówki grupy Goodvalley mieszczą się w Polsce, Danii, Rosji i na Ukrainie. Łącznie Grupa zatrudnia w 4 krajach 2500 osób, uprawia 28 000 hektarów ziemi i sprzedaje rocznie 1,3 miliona świń.

comments