Zarząd spółki Lotos Kolej podpisał w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie umowę dotyczącą finansowania zakupu nowoczesnego taboru intermodalnego. Niemal połowę wartości projektu, czyli 74 mln zł z 183 mln zł, sfinansuje Unia Europejska.

Transport intermodalny to przyszłość przewozów kolejowych. Tak określa się przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu, czyli chodzi głównie o wygodny przewóz kontenerów koleją.

Projekt Lotos Kolej zakłada zakup 324 nowoczesnych wagonów-platform oraz dwóch lokomotyw elektrycznych za kwotę 183 mln zł. Niemal połowę tej sumy Lotos Kolej uzyska dzięki udziałowi w konkursie „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych” (w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko 2013-2020”).


Projekt Lotosu Kolej oceniony najwyżej

Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało 26 października listę rankingową uwzględniającą wszystkie projekty wybrane do dofinansowania, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Projekt Lotos Kolej został zakwalifikowany do objęcia dofinansowaniem, osiągając wynik 96,88 % maksymalnej liczby punktów. Tym samym ta pomorska spółka otrzymała (ex aequo z dwiema innymi spółkami) najwyższą ocenę projektu złożonego do konkursu.

Lotos Kolej to jeden z wiodących towarowych przewoźników kolejowych w Polsce. Od 2012 roku jest wiceliderem rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce pod względem realizowanej pracy przewozowej. W ciągu kilkunastu lat działalności z lokalnego przewoźnika manewrowego spółka przekształciła się w liczącego się na rynku gracza, który poza przewozami oferuje usługi obsługi bocznicy kolejowej, wynajmu i serwisu technicznego taboru kolejowego oraz czyszczenia cystern kolejowych. Od 2015 roku z oferty przewozowej tej spółki mogą skorzystać również klienci, których siedziby znajdują się na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

(r)

comments