Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA nadal będzie strategicznym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy LOTOS. Obie firmy podpisały 25 października nowy kontrakt na sprzedaż paliwa gazowego.

Umowa będzie obowiązywała do 30 września 2020 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Całkowita wartość zawartego kontraktu w przypadku jego obowiązywania przez 5 lat może wynieść około 3,1 mld zł.

- Podpisany kontrakt jest kontynuacją partnerskiej współpracy strategicznych, polskich firm sektora Oil&Gas. Grupa Lotos i PGNiG to czołowi krajowi producenci węglowodorów, dlatego też jesteśmy otwarci na dalszą współpracę również i na tej płaszczyźnie – powiedział Marcin Jastrzębski, prezes zarządu Grupy Lotos S.A.

PGNiG dostarcza gaz ziemny Grupie Lotos od 2010 roku. Grupa Lotos wykorzystuje surowiec w procesach rafinacji ropy naftowej. Głównymi grupami produktowymi uzyskiwanymi w wyniku przerobu ropy naftowej są paliwa, ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, LPG oraz oleje bazowe.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy. Szczególne znaczenie dla PGNiG ma zawarcie kontraktu w przededniu zakończenia przez Lotos projektu EFRA, pozwalającego rafinerii na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie surowców w procesie przetwarzania ropy naftowej. Cieszę się, że w tak ważnym momencie rozwoju Grupy LLotos to właśnie PGNiG został wybrany jako strategiczny dostawca gazu – powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu PGNiG SA. - PGNiG jako firma z największym doświadczeniem na rynku gazu ziemnego w Polsce zapewnia Lotosowi konkurencyjne warunki zakupu gazu, elastyczność i bezpieczeństwo realizacji dostaw - dodaje wiceprezes spółki.

(r)

comments