Nasze interwencje

Kościerzyna - Wybudowanie. Mieszkańcy nie mają komu się poskarżyć na trudne sąsiedztwo.

NASZE INTERWENCJE