Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansował ze środków unijnego Funduszu Spójności projekty na rozwój i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych w ośmiu polskich aglomeracjach. Wśród nich jest Kościerzyna.
 
Dzięki unijnemu wsparciu w wysokości ponad 9 mln zł będzie możliwe przeprowadzenie przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 18,2 mln zł, a dotacja stanowi 9,2 mln zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona do końca 2021 r. W oczyszczalni ścieków nastąpi modernizacja pozwalająca na lepszą przeróbkę i wykorzystanie osadów ściekowych. Osiągnięcie efektu ekologicznego jest oczekiwane do końca grudnia 2022 r.

Umowę na dofinansowanie podpisano 16 maja w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przez dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewę Kamieńską i prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o. o. w Kościerzynie Roberta Fenniga.

NFOŚiGW wsparł też projekty w Górze Kalwarii (woj. mazowieckie), Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), Malborku i  Ustce (woj. pomorskie), Kolnie (woj. podlaskie) oraz Mińsku Mazowieckim i Węgrowie (woj. mazowieckie). Wszystkie te przedsięwzięcia opiewają na łączną sumę ponad 236 mln zł, a dotacje przekazane przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosą ponad 121 mln zł.  

(r)

comments

WYDARZENIA

13 lipca 2018

Przyjedź na 45. Jarmark Wdzydzki

Wdzydze, powiat kościerski. Przez dwa dni, od soboty do niedzieli będzie trwał 45.…

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii