Wydarzenia

Gmina Kościerzyna. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu gminy to główne tematy, jakimi zajmowali się radni na pierwszej powakacyjnej sesji.

WYDARZENIA

WYDARZENIA wszystkie artykuły w tej kategorii